Qafqaz Tv də Bu həftə

 • 08:00 "Kliplər"
 • 10:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:30 Çöldə tək başına
 • 11:00 S/F "Gəncə abidələri"
 • 11:40 Bax öyrən
 • 12:10 "Gələnəksəl oxçuluq"
 • 12:30 "Çölçü Axını"
 • 13:00 Moda
 • 13:30 Kliplər "Folklor"
 • 14:00 B/F "Bəxtsizlər"
 • 15:40 Parkur
 • 16:10 Sualçı
 • 16:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 17:00 "Qonaq Otağı"
 • 17:30 Texno Time
 • 18:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 18:30 "Çölçü Axını" (təkrarı)
 • 19:00 Bax öyrən (təkrarı)
 • 19:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 20:00 B/F "Bəxtsizlər" (təkrarı)
 • 21:40 "Gələnəksəl oxçuluq" (təkrarı)
 • 22:00 S/F "Gəncə abidələri" (təkrarı)
 • 22:30 Çöldə tək başına (təkrarı)
 • 23:00 Moda (təkrarı)
 • 23:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 00:00 B/F "Bəyaz Qaranlıq"
 • 01:40 Parkur (təkrarı)
 • 08:00 "Kliplər"
 • 10:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:30 "Dünyanın ən böyük şəhərləri"
 • 11:00 İptidai Çölçü
 • 11:30 Ekstrim Sport
 • 12:00 Kliplər "Türk Dünyası"
 • 12:40 Əl İşləri
 • 13:10 "Sorğu Çağı"
 • 14:00 B/F "Kosmosdan gələn fırtına"
 • 15:40 S/F "Kəhrizlər"
 • 16:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 17:00 "Dünyanı dəyişən adamlar (təkrarı)"
 • 17:30 "Soundtrack"
 • 18:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 18:40 Kliplər
 • 19:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 20:00 B/F "Kosmosdan gələn fırtına" (təkrarı)
 • 21:40 "Sorğu Çağı" (təkrarı)
 • 22:30 Əl işləri (təkrarı)
 • 23:00 Ekstrim sport (təkrarı)
 • 23:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 00:00 B/F "Van Helsinq"
 • 01:30 İbtidai Çölçü
 • 08:00 Kliplər
 • 10:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:30 Primitiv Texnologiyalar
 • 11:00 S/F "Gizli tarix son yoxsa başlanğıc"
 • 11:30 "Biş Düş"
 • 12:10 Parkur
 • 12:40 "Çölçü Axını"
 • 13:10 "Gənclər Kulubu"
 • 13:40 Kliplər
 • 14:00 B/F "Soyğun"
 • 15:30 "Turizmcə"
 • 15:45 Kliplər "Folklor"
 • 16:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 17:00 Çöldə yaşam öyüdləri
 • 17:30 Kliplər "Türk Dünyası"
 • 18:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 18:30 "Çölçü Axını" (təkrarı)
 • 19:00 Kliplər "Folklor"
 • 19:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 20:00 B/F "Soyğun" (təkrarı)
 • 21:30 "Gənclər Kulubu" (təkrarı)
 • 22:00 Kliplər
 • 22:30 Primitiv Texnologiyalar
 • 23:00 "Biş Düş"
 • 23:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 00:00 B/F "Noyabr cinayətkarları"
 • 08:00 Kliplər
 • 10:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:30 "Bax Öyrən"
 • 11:00 Sirk
 • 11:30 "Gələnəksəl oxçuluq"
 • 12:00 Kliplər "Folklor"
 • 12:40 S/F "Sirlər ensiklopediyası - Dinozavrlar niyə yox oldular?"
 • 13:20 "Yanıltmac Savaşı"
 • 14:00 B/F "Xilas"
 • 16:00 Kliplər "Türk Dünyası"
 • 16:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 17:00 "Bax Öyrən" (təkrarı)
 • 17:30 Kənd işi
 • 18:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 18:30 Konsert
 • 19:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 20:00 B/F "Xilas" (təkrarı)
 • 22:00 "Yanıltmac Savaşı" (təkrarı)
 • 22:40 Ekstrim sport (təkrarı)
 • 23:10 Kliplər
 • 23:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 00:00 B/F "İpman 1"
 • 01:30 Kliplər
 • 08:00 Kliplər
 • 10:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:30 Moda
 • 11:00 Parkur
 • 11:30 "Dünyanın Ən Böyük Şəhərləri"
 • 11:40 Kliplər "Folklor"
 • 12:00 Soundtrack
 • 12:30 "Çölçü Axını"
 • 13:00 "Qonaq otağı"
 • 13:30 Kliplər "Folklor"
 • 14:00 B/F "Dedpul"
 • 16:00 Kliplər "Folklor"
 • 16:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 17:00 Əl İşləri
 • 17:30 Texno Time
 • 18:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 18:30 Parkur
 • 19:00 "Dünyanın Ən Böyük Şəhərləri(Yeni)" (təkrarı)
 • 19:10 Soundtrack
 • 19:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 20:00 B/F "Dedpul" (təkrarı)
 • 22:00 "Qonaq otağı" (təkrarı)
 • 22:30 "Çölçü Axını" (təkrarı)
 • 23:00 Əl İşləri (təkrarı)
 • 23:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 00:00 B/F "Vəfasız"
 • 08:00 Kliplər
 • 09:50 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:50 "Dünyanın Ənləri"
 • 11:00 Almazan Mətbəxi
 • 11:30 Sirk
 • 12:00 "Turizmcə"
 • 12:15 Kliplər
 • 12:40 "Sualçı"
 • 13:00 Az.B/F "Bakı-Moskva qatarı"
 • 14:30 Konsert
 • 15:30 S/F "Gizli tarix - Qorxulu Rasputin"
 • 16:00 Primitiv Texnologiyalar
 • 16:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 17:00 "Sorğu Çağı"
 • 17:50 "Dünyanın Ənləri(Yeni)" (təkrarı)
 • 18:50 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 19:00 Dünyanı dəyişən adamlar
 • 19:15 "Turizmcə"
 • 19:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 20:00 Az.B/F "Bakı-Moskva qatarı" (təkrarı)
 • 21:30 Sualçı (təkrarı)
 • 21:50 Almazan Mətbəxi (təkrarı)
 • 22:20 Sirk
 • 22:50 Kliplər
 • 23:30 "Yenilik Gündəlik Bilgi Paylaşımı"
 • 00:00 B/F "Daxil olma"
 • 08:00 Kliplər
 • 09:50 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 10:50 "Dünyanın Ənləri"
 • 11:00 Kliplər
 • 11:30 Almazan Mətbəxi
 • 12:00 "Çöldə Yaşam Öyüdləri"
 • 12:40 Kliplər
 • 13:00 Az.B/F "Niyə?"
 • 14:30 Dünyanı dəyişən adamlar
 • 14:40 Konsert
 • 15:30 "Gənclər Kulubu"
 • 16:00 Biş Düş
 • 16:30 "Yenilik Həftə Sonu"
 • 17:00 Kənd işi
 • 17:30 Moda
 • 17:50 "Dünyanın Ənləri"
 • 18:00 C/F "Rabbids İnnavasion"
 • 19:00 Kliplər "Folklor"
 • 19:30 "Yenilik Həftə Sonu"
 • 20:00 Yanıltmac Savaşı (təkrarı)
 • 20:40 Dünyanı dəyişən adamlar (təkrarı)
 • 20:50 Kliplər "İnstrumental"
 • 21:10 "Çöldə Yaşam Öyüdləri" (təkrarı)
 • 21:50 Almazan Mətbəxi (təkrarı)
 • 22:50 Kənd işi (təkrarı)
 • 23:30 "Yenilik Həftə Sonu"
 • 00:00 B/F "Müstəqilliyimizin yüksəlişi"

jQuery( document ).ready(function() { var d = new Date(); var n = d.getDay(); $('.nav-link').removeClass(' active show'); $('.tab-pane').removeClass(' active show'); $('.nav-link').eq(n-1).addClass(' active show'); $('.tab-pane').eq(n-1).addClass(' active show'); });