Tarixi abidələr | Manas türbəsi - Qırğızıstan

Xalq arasında “Manasın türbəsi” kimi tanınan türbə Qırğızıstanın Talas şəhərindən 15 km aralıda,  Quzey- günbatanında yerləşir.

 

Türbə yerli əhali arasında “Manas türbəsi” adlandırılır. Çünki qırğız xalqının qəhrəmanlıq dastanı olan “Manas” dastanının süjeti Talas torpağında cərəyan edir.