TARİXİ ABİDƏLƏR- KOŞOY KORQON. QIRĞIZISTAN

Koşoy Korqon Qırğızıstanın At-Başı rayonunda yerləşir. Bəzi tədqiqatçılara görə, tikili X əsrə və bəlkə də Qaraxanlılar dövrünə aiddir. Arışdırmalara görə VII-XII əsrlərdə Koşoy-Korqon böyük bir şəhər olub. Burada sakinlərin əksəriyyəti sənətkarlıq və ticarətlə məşğul olub. Bunu ərazidə tapılan kərpic sobalar da sübut edir.