ELTƏN TÖRƏÇİ “ÇAĞDAŞ DÜŞÜNCƏLƏR”

Eltən Törəçinin ayaqüstü çıxışı “Çağdaş düşüncələr”lə bağlı oldu. Çağdaş dünyada insanların motivasiyalarını, özgüvənlərini sarsıdan faktlardan danışan Törəçi, bunun qarşısının

alınması yollarını da vurğuladı